» » » چهارمين دوره مسابقات بين المللي قرآن دانشجويان مسلمان، برگزیدگان رشته قرائت

برگزیدگان رشته قرائت

رديف

نام و نام خانوادگي

كشور

رتبه

1

مجید فقیه                           

ايران

اول

2

محمد مهدی عزالدین             

لبنان

دوم

3

عنایت الله عصمت یار               

افغانستان

سوم

96/10/4