» » » چهارمين دوره مسابقات بين المللي قرآن دانشجويان مسلمان، برگزیدگان رشته حفظ کل

برگزيدگان رشته حفظ کل

رديف

نام و نام خانوادگي

كشور

رتبه

1

ابوذر کرمی

ايران

اول

2

محمد المصطفی ولد الشیخ احمد            

موریتانی

دوم

3

محمد محمد خفاجی المحلاوی  

مصر

سوم

96/10/4