» » » پنجمین دوره مسابقات بین¬المللی قرآن دانشجویان مسلمان، برگزیدگان رشته قرائت

برگزیدگان رشته قرائت

ردیف

نام و نام خانوادگی

کشور

1

وحید خزائی

ایران

2

محمود محمد ابراهیم محمدکمال الدین

مصر

3

عبدالعلی محمد قاسم الصادقی

عراق

96/10/5