» » » پنجمین دوره مسابقات بین¬المللی قرآن دانشجویان مسلمان، برگزیدگان رشته حفظ کل

برگزیدگان رشته حفظ کل

ردیف

نام و نام خانوادگی

کشور

1

محمد عبدالعزیز محمد نیاظی

مصر

2

محمد جواد محمدی مجد

ایران

3

محمود الکفری

لبنان

96/10/5