» » برگزیدگان دهمين دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- خواهران( رشته مفاهیم)

ردیف
نام و نام خانوادگی
نام دانشگاه
رتبه
1

ماندانا جوانك

علوم پزشکی ایران

اول

2

معصومه منصوري رضي

گیلان

دوم

3

الهام قنبريان

علوم پزشکی کرمانشاه

سوم

96/10/10