» » برگزیدگان دوازدهمين دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور-خواهران ( رشته صحیفه سجادیه)

ردیف
نام و نام خانوادگی
نام دانشگاه
رتبه
1
منصوره قافله باشي
ع پ تهران
اول
2
نصرت اكبري
شهید باهنر کرمان
دوم
3
منوره حسني سوری
مدرسه قضایی قم
سوم
4
بهجت تقوي
 آزاد اسلامی
سوم

96/10/12