» » » » » برگزیدگان سیزدهمین دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- برادران و خواهران ( رشته نهج البلاغه)

این بخش به صورت مشترک بین خواهران و برادران برگزار شد.

رديف

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

رتبه

1

مريم دري

یزد

اول

2

محمد رضا شرفي

تهران

دوم

3

زهره اشتياقي

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سوم

4

امیر محمودزاده خليلي

افسری امام علی

چهارم

5

منوره حسني سعدي

قم

پنجم

6

زهرا سادات شرافت

پیام نور شیراز

ششم


97/03/28