» » » » » برگزیدگان چهاردهمین دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- خواهران-( رشته قرائت)

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1
فاطمه خيرانديش
آزاد اسلامی چالوس
 اول
2
اكرم ثبات بخش
ع پ ایران
 اول
3
پريسا مجرد
پیام نور ارومیه
دوم
4
آزاده عقيقي
آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سوم
5
معصومه صحرايي

سوم

97/03/28