» » » » » "برگزیدگان پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- خواهران -( رشته قرائت ترتیل)"

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1

نيره فراهي

پیام نور فریمان
 اول
2

مائده محبي

آزاد اسلامی اراک

 دوم
3

ام البنين رضايي

آزاد اسلامی اراک
سوم

97/04/9