» » » » » """برگزیدگان پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- برادران -( رشته حفظ 10جزء)""

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1

حسين جلالي

آزاد اسلامی شاهرود
 اول
2

احمد كاظمي

آزاد اسلامی قم

 دوم
3

مهدي نورایي

کرمان
سوم

79/02/18