» » » » » برگزیدگان پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- برادران-( رشته نهج البلاغه)

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1

احسان مهربان

امام حسین (ع)
 اول
2

محرابعلي گلشني روستا

شهید رجایی

 دوم
3

محمد حسن حريفي

آزاد اسلامی دزفول
سوم

79/02/18