» » » » » برگزیدگان پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- خواهران-( رشته ترجمه)

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1

آزاده عقيقي

آزاد اسلامی تهران
 اول
2

زهرا گريواني

ع پ اصفهان

 دوم
3

مدينه زيبايي

کردستان
سوم

79/02/18