» » » » » برگزیدگان هجدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان کشور-خواهران-( رشته قرائت ترتیل)