» » » » » برگزیدگان بیستمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- خواهران ( رشته حفظ 20 جزء )

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

جوایز

اول

زهره حسین زاده

آزاد اسلامی شازند

لوح تقدیر و تندیس و حواله سفر به حج عمره

دوم

سعیده کریمی

پیام نور شازند

لوح تقدیر و حواله سفر به سوریه

سوم

لیلا طاعتی

اراک

لوح تقدیر و حواله سفر به سوریه

84/02/29