» » » » » برگزیدگان بيست و دومین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- خواهران- ( رشته قرائت ترتیل)