» » » » » برگزیدگان بيست و دومین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- خواهران و برادران- ( رشته تفسیر)

ردیف
نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
1

 نديمه حسام‌پور

علوم پزشكي شيراز

اول
2

علي ساكي

دانشكده علوم قرآني تهران

دوم
3

مريم عميدي مظاهري

تربيت مدرس تهران

سوم
4
مهرداد فرجي
علوم پزشكي بهشتي
چهارم
5
غلامحسين وطن‌خواه
فردوسي مشهد
پنجم

86/03/6