» » » » » برگزیدگان بيست و دومین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- بخش ادبی ( رشته خوشنویسی)

- رشته: خوشنويسي (نستعليق)

رديف

نام و نام خانوادگي

نام دانشگاه

رتبه

جايزه

1

محمد ماندگاري

صنعتي اصفهان

اول

5 ربع سكه بهار آزادي و تنديس و لوح تقدير

2

سيدمحمدعلي مير‌مومني

آزاد اسلامي اراك

دوم

4 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

3

مصطفي رضايي

كرج

سوم

3 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

4

ناصر صادقي

آزاد اردبيل

شايسته تقدير

1 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

- رشته:خوشنويسي( ثلث)

رديف

نام و نام خانوادگي

نام دانشگاه

رتبه

جايزه

1

روح الله محرّري

شيراز

اول

5 ربع سكه بهار آزادي و تنديس و لوح تقدير

2

منيره سادات قريشي

تهران

دوم

4 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

3

علي سلطاني

بوعلي سينا همدان

سوم

3 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

- رشته: خوشنويسي(خط شكسته)

رديف

نام و نام خانوادگي

نام دانشگاه

رتبه

جايزه

1

سيد وريا هاشمي

تربيت معلم

اول

5 ربع سكه بهار آزادي و تنديس و لوح تقدير

2

مهرداد جمشيدي

علمي‌،كاربردي لرستان

دوم

4 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

3

سليمان ميري

هنر تهران

سوم

3 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

4

شهاب شهيداني

تبريز

شايسته تقدير

1 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

- رشته: خوشنويسي (نسخ)

رديف

نام و نام خانوادگي

نام دانشگاه

رتبه

جايزه

1

طاهره  عباسي

پيام نور مشهد

اول

5 ربع سكه بهار آزادي و تنديس و لوح تقدير

2

عبداله خشنودي

تربيت مدرس

دوم

4 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

3

محمد ماندگاري

صنعتي‌اصفهان

سوم

3 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

- رشته: خوشنويسي(خط كوفي  خط مُعقِّلي)

رديف

نام و نام خانوادگي

نام دانشگاه

رتبه

جايزه

1

فريد يگانه

فاطمه خوشحال‌عزيزي

علمي‌كاربردي‌گيلان

اول ممتاز

5ربع سكه‌بهار‌آزادي‌وتنديس‌ولوح‌تقدير

2

سپيده شجاعي‌فر

علمي‌كاربردي‌تهران

اول

5ربع‌سكه‌بهارآزادي‌وتنديس‌ولوح‌تقدير

3

هاجر سليمي

تهران

نفر دوم

1 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

86/03/6