» » » » » برگزیدگان بيست و دومین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران ( رشته تذهیب و گل مرغ )

رديف

نام و نام خانوادگي

نام دانشگاه

رتبه

جايزه

1

مصعب سعدي‌پور

آزاد اسلامي واحد تنكابن

اول

5 ربع سكه بهار آزادي و تنديس و لوح تقدير

2

نفيسه امير‌احمدي

علمي،كاربردي تهران

دوم

4 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

3

حسن محمدي

علم و فرهنگ

سوم

3ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

4

شيوا تقي‌زاده

علمي‌كاربردي‌آذربايجان‌شرقي

شايسته تقدير

1 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

5

سعيده فرج‌زاده

اصفهان

شايسته تقدير

1 ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير

86/03/6