» » » » » برگزیدگان بيست و پنجمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران و برادران ( رشته فيلمنامه نويسی)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
مهناز محمدیآزاد اسلامیدوم
محمد آقايیجامع علمی كاربردیسوم
عطاء‌الله حسينیجامع علمی كاربردیشايسته تقدير
منيژه شهرابی-شايسته تقدير

89/07/27