» » » » » برگزیدگان بيست و ششمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران ( رشته قرائت ترتیل )

نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
پرنیان عصا
آزاد واحد علوم ، تحقیقات
اول
هاله فیروزی
مفید قم
دوم
ملیحه اسحاق نژاد
علمی کاربردی واحد خراسان رضوی
سوم

90/09/1