» » » » » برگزیدگان بيست و هشتمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - برادران ( رشته قرائت ترتیل)