» » » » » برگزیدگان بيست و نهمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران ( رشته قرائت تحقیق)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
عادله شیخی‌مهرآبادیوزارت علوم، تحقیقات و فناوریاول
فاطمه محتشمیفرهنگیاندوم
ثمین کرمآزاد اسلامیسوم

93/08/20