» » » » » برگزیدگان سی امین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - برادران ( رشته اذان و مداحی)

             «اسامی برگزیدگان رشته اذان»

نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
عباس سروری
-
اول
فریبرز اسکندری
-
دوم
مصطفی فلاح
-
سوم

           «اسامی برگزیدگان رشته مداحی»

نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
محمد رضا گودرزی
-
اول
محمد عرفانیان 
-
دوم
عباس مغنی مشکانی و حسین عبدلی
-
سوم

94/08/19