» » » » » برگزیدگان سی امین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - بخش هنری ( رشته نقاشی)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
پروین بیرانوندجامع علمی و کاربردیاول
آسیه گونه زادهجامع علمی و کاربردیدوم
مهدی سعیدیآزاد اسلامیسوم

94/08/19