» » » » » برگزیدگان سی امین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - بخش هنری ( رشته نمایشنامه نویسی)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
محمود مهدویجامع علمی و کاربردیاول
محمدکاظم قائدیفرهنگیاندوم
مهرداد بهزادیآزاد اسلامیسوم

94/08/19