» » » » » برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - برادران ( رشته قرائت تحقیق)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه رتبه
مهدی غلام نژاد
پیام نور
اول
محسن قاسمی
 آزاد اسلامی
دوم
امید حسینی نژاد
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سوم

95/08/20