» » » » » برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - برادران ( رشته حفظ کل )

نام و نام خانوادگی
دانشگاه رتبه
 محمد رسول تکبیری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اول
پیمان ایاذی
 آزاد اسلامی
دوم
علیرضا فیضی
آزاد اسلامی
سوم

95/08/20