» » » » » برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - برادران ( رشته اذان)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
مصطفی قاسمی محله کلایی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اول
محمد رسول اجتماعی
فرهنگیان
دوم
رضا کرم نژاد
 آزاد اسلامی
سوم

95/08/20