» » » » » برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته مقاله نویسی)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه 
رتبه
 مهناز غیاثی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اول
سعید یداللهی
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دوم
 مریم حسنی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
سوم

95/08/20