» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور- برادران ( رشته قرائت تحقیق)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه 
رتبه
سیدمصطفی حسینی 
علوم‌پزشکی قزوین
اول
جواد سلیمانی 
آزاداسلامی
دوم
هادی اسفیدانی 
صنعتی سجاد مشهد
سوم

96/09/6