» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور- برادران ( رشته قرائت ترتیل)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه 
رتبه
میلاد اسماعیلیان 
علوم و معارف
اول
 محمد حسین حدادزاده 
تهران
دوم
ابوالفضل زیبایی 
آزاداسلامی
سوم

96/09/6