» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور- برادران ( رشته حفظ کل)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه 
رتبه
محمد جواد دلفانی 
آزاداسلامی
اول
رسول آزمایش 
تبریز
دوم
محمدرضا رضایی 
قم
سوم

96/09/6