» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور- خواهران ( رشته قرائت ترتیل)

نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
فرزانه صادقی
 پیام نور
اول
منصوره آقا حسنی
سمنان
دوم
سمیه آصفی
آزاد اسلامی
سوم

96/09/6