» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور- خواهران ( رشته حفظ کل)

نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
زینب تقوی پور
آزاد اسلامی
اول
رقیه رضایی
پیام نور
دوم
 فاطمه عابدینی
علوم پزشکی قم
سوم

96/09/6