» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور- خواهران ( رشته حفظ ۵ جزء)

نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
فائزه جلالی
شهید چمران اهواز
اول
مرجان میرحسینی
علوم پزشکی یزد
دوم
زینب معصومی پویا
علوم پزشکی اراک
سوم

96/09/6