» » » » » برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته آشنایی با احادیث اهل بیت)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه رتبه
 مهدیه صحرانورد
فرهنگیان
اول
معصومه حاجی زاده چناری
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
دوم
 آیدین خجسته
فرهنگیان
سوم

95/08/20