» » » » » برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته آشنایی با سیره معصومین)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه 
رتبه
 سمیه نجفی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
اول
فاطمه شفیعی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
دوم
 پریسا کربلایی حسنی
فرهنگیان
سوم

95/08/20