» » » » » برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور( رشته مفاهیم نهج البلاغه)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه 
رتبه
 مهناز ملک پور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اول
مصیب امینی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
دوم
 علی سوخکی
فرهنگیان
سوم

95/08/20