» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور- خواهران ( رشته حفظ 10 جزء)

نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
سیده یاسمین پیرا
پیام نور
اول
نعیمه داوودی
علوم پزشکی کاشان
دوم
زهرا میرزاعلی پور
اصفهان
سوم

96/09/6