» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور- برادران ( رشته اذان)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه رتبه
حسین نصر 
علوم و معارف قرآن کریم 
دوم
هادی آشتیانی 
آزاداسلامی
سوم
عباس وکیلی 
علوم پزشکی یزد 
شایسته تقدیر

96/09/6