» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور- خواهران ( رشته دعا و مناجات خوانی)

نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
مطهره قلندری
خوارزمی
دوم
صفورا یداللهی
پیام نور
شایسته تقدیر
محیا فتحی
فرهنگیان
شایسته تقدیر

96/09/6