» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته حفظ موضوعی قرآن کریم)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
احمد آجی رمکانی
علوم پزشکی بندر عباس
اول
محمد ساسان‌نیا
علوم پزشکی شیراز
دوم
فاطمه حسن‌زاده محمدی
علوم پزشکی یزد
سوم

96/09/6