» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته صحیفه سجادیه)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
شکوفه ابراهیمی
علوم پزشکی کرمان
اول
عالیه بردبار
علوم پزشکی جهرم
دوم
حسن مسیّبی
فرهنگیان
سوم

96/09/6