» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته تلخیص کتاب)

نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
مسعود  رضایی
جامع علمی و کاربردی
اول
نسرین خواجه علی
علوم پزشکی شهید بهشتی
دوم
رامین  هادی زاده
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
سوم

96/09/6