» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته معرّق و منبّت)

نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
داود سلیمانی
جامع علمی و کاربردی
اول
حسین  داوودی
جامع علمی و کاربردی
دوم
لطیف  محمدی
علوم پزشکی ایلام
سوم

96/09/6