» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته فیلمنامه نویسی)

نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
سهیلا  باقری شریف آبادی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
شایسته تقدیر
سعید موذنی
جامع علمی و کاربردی
شایسته تقدیر
محمد جواد شاهمیری
فرهنگیان
شایسته تقدیر

96/09/6