» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته داستان نویسی)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه 
رتبه
مهسا امیری
جامع علمی و کاربردی
اول
اعظم ابهری قزل احمد
علوم پزشکی شهید بهشتی
دوم
حسین عوض زاده
فرهنگیان
سوم
کامران داوودی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
سوم

96/09/6