» » » » » برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - برادران ( رشته حفظ 20 جزء )

                   

نام و نام خانوادگینام دانشگاه
رتبه

حسام فیوضیدانشگاه علوم پزشکی  تربت حیدریه
اول

علیرضا زرنوشهدانشگاه تهران
دوم

بهرام شاه  ویراندانشگاه آزاد  ارومیه
سوم

97/08/28