» » » » » برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - برادران ( رشته حفظ کل )

                   

نام و نام خانوادگینام دانشگاه
رتبه

محسن محمدیدانشگاه علوم پزشکی  اصفهان
اول

محمدرضا جاهدی نیادانشگاه حکیم  سبزواری
دوم

امیدرضا رحیمیدانشگاه گیلان
سوم

97/08/28