» » » » » برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - برادران ( رشته دعا و مناجات خوانی)

                   

نام و نام خانوادگینام دانشگاه
رتبه

مهدی تاجوردانشگاه علوم و  معارف قرآن کریم آمل
اول

سید احمد حسینی میرمحمدیدانشگاه علوم پزشکی  ایران
دوم

حمید برزکارمرکز آموزش علمی  کاربردی جامعه اسلامی کارگران اصفهان
سوم

97/08/28